Slide Slide Slide

Pagesa

Внесете го матичниот број на детето и контакт email адреса
?Служба за поддршка на корисници: 331765; [email protected]; Работно време: секој работен ден 8:00 - 16:00

Rreth nesh

Kopshti IPKKF “Mlladost” punën e tij e filloi në vitin 1967 me objektin e parë “Kopshti i Vjetër”.

Gjendet në komunën e Tetovës.

Kopshti përkujdeset për 824 fëmijë, që është një numër më i lartë se kapaciteti tij.

Vizioni

Kopsht sipas dëshirës së fëmijës në të cilin fëmija ndjehet i lumtur, i sigurt dhe i mbrojtur, kopsht në të cilin fëmija mëson përmes lojës, rritet dhe zhvillohet – SHTËPI PËR FËMIJË PËR FËMIJËRI TË GËZUAR DHE TË LUMTUR.

Misioni

Shfrytëzimi maksimal i objekteve me përmbledhje maksimale të fëmijëve me program të dizajnuar sipas trendeve bashkëkohore dhe njohurive shkencore më të reja nga drejtimi i zhvillimit të fëmijëve.


Objekte

Fëmijët janë shpërndarë në 6 grupe në 35 grupe edhe atë 25 grupe çerdhe dhe 10 grupe foshnjë në objektet e mëposhtme:

 1. Teteks 1
  • Adresa: rr. “Braka Miladinovi” nr. 1v
  • Telefon: 044 331 765
  • Objekti Teteks 1 eshte ndertuar ne 1973 dhe ka kapacitet projektues prej 100 femijeve.
 2. Teteks 2
  • Adresa: rr. “Braka Miladinovi” nr. 1g
  • Objekti Teteks 2 eshte ndertuar ne 1977 dhe ka kapacitet projektues prej 110 femijeve.
 3. Kopshtit te Vjetër
  • Adresa: rr. “Bane Stefanovski ” nr. 2
  • Objekti I Kopshtit te Vjeter eshte ndertuar ne vitin 1967 si kopshti i pare ne qytetin e Tetoves dhe ka kapacitet projekues prej 90 femijeve.
 4. Qendra Sportive
  • Adresa: rr. “Lubo Bozinovski Pish” nr. 82
  • Objekti I Qendres Sportive eshte ndertuar ne 1983 dhe ka kapacitet projektues prej 120 femijeve.
 5. Potok dhe
  • Adresa: rr. “Kushevska Republika” nr. 383
  • Objekti i Potokut eshte ndertuar ne 1982 dhe ka kapacitet projektues prej 120 femijeve.
 6. Rinia
  • Adresa: f. Xhepcishte
  • Objekti Rinia – Xhepcishte eshte ndertuar ne vitin 2017 dhe ka kapacitet te projektuar prej 45 femijeve.

Kopshti regjistron fëmijë nga 9 muaj deri në moshën 6 vjeçare.

Të gjitha objektet kanë dhoma të gjerа, salla të rregulluara dhe oborre të pajisura me rekuizite sportive.

Kopshti punon në dy ndërrime:

 1. Ndërrimi i parë funksionon nga ora 06:00 deri në 16:00.
 2. Ndërrimi i dytë punon nga ora 11:00 – 19:00.

Në kopshtin “Mlladost” puna edukative realizohet sipas programit për mësim dhe zhvillim të hershëm i cili bazohet në standardet për mësim dhe zhvillim të hershëm.

Ne kuader te IPKKF “Mladost” – Tetove, funksionojne Qendrat per zhvillim te hershem te femijeve dhe grupet ne kushte tjera hapesinore, edhe ate:

 • QZhHF – f. Shipkovica
 • QZhHF – f. Selc
 • QZhHF – f. Recice
 • QZhHF – Shkolla fillore Kirili dhe Metodi
 • QZhHF – Potok
 • QZhHF – f. Brodec
 • QZhHF – f. Gajre
 • QZhHF – f. Lisec
 • QZhHF – Sh.f. Migjeni
 • GKTH – f. Saraqine (ne ndertim e siper)
 • GKTH – f. Bogovine
 • GKTH – f. Nerashte


Kushtet dhe politikat

ОЈУДГ Младост ќе се залага за достапност на својата интернет страна www.mladost-rinia.mk 24 часа во денот / 7 дена во неделата.

Во случај на привремена недостапност односно прекин на интернет страната поради технички или надворешни влијанија надвор од контролата на институцијата, не превземаме никаква одговорност и не гарантираме постојан пристап.

Сите податоци и информации објавени на нашата веб страна се од информативен карактер и за истите ОЈУДГ Младост го задржува правото за промена и менување во зависност од условите и потребите.

Превземањето на информации, податоци и слики, нивна дистрибуција, пренос или користење на линкот од интернет страната www.mladost-rinia.mk е забрането. Употребата на истите е можна само за некомерцијални цели и лична употреба надвор од дозволеноста за било каква злоупотребата на податоците и опциите кои ги нашата интернет страната.

Политикатата на приватност се однесува на собирање, обработка, пристап и објавување на лични податоци кои градинката ги собира и обработува од своите коминтенти – деца и нивни родители. Оваа политика на приватност се однесува само за www.mladost-rinia.mk и поддомените. Доколку е присутен линк кој ќе Ве поврзе со други страни, ние не превземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци која ја обезбедуваат тие интернет страни.

При користење на нашата веб страна за пристап до јавни информации, ние не собираме никакви информации од нашите корисници.

Во случај кога корисник (родител на дете) на наши услуги ја користат услугата за електронско плаќање на претходно издадени фактури за користење на наши услуги,  истиот потребно е да внесе:

 • ЕМБГ од детето
 • E-mail адреса на која ќе му биде испратена потврда за успешна / неуспешна трансакција
 • Прифаќање на општи услови и политики за користење
 • Прифаќање на електронска достава на фактури

ЕМБГ и e-mail адресата се користи за пребарување низ нашата база на податоци со цел на пронаоѓање на неплатени фактури, и истите не се собираат во нашата база на податоци. Доколку корисникот внесе точна комбинација на матичен број и e-mail, истиот ќе добие повратно податоци за коминтентот и листа на неплатени фактури. Секој корисник при плаќање на фактури за претстој на деца во градинка, изјавува дека е запознаен и се согласува со нашата Политика на приватност.

Податоците кои ги собираме и се чуваат кај нас, нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на Република Македонија. ОЈУДГ Младост го задржува правото да ги користи IP aдресите и другите податоци на корисниците за откривање на нивниот идентитет во случај на спроведување на законот и законските постапки. ОЈУДГ Младост има усвоена политика за сигурност и заштита на податоци, со што ја демонстрира посветеноста на нашата фирма кон заштитата на приватноста на клиентите.

Целата комуникација која се одвива помеѓу пребарувачот на корисникот и нашиот веб сервер се одвива преку сигурна конекција, и не може да биде пресретната или променета од трета страна.

Не собираме никакви информации од финансиска природа, како број на картичка и сл. Податоците околу кредитната картичка и банкарската сметка ќе бидат чувани и користени исклучиво од страна на НЛБ Тутунска банка со цел наплата на продуктите/нарачките преку извршување на трансакција. Трансакцијата при наплаќање на производот е пренасочена и се процесира преку порталот за наплата од кредитни картички на НЛБ Тутунска Банка. Порталот користи современа заштита на податоците и сите процеси се одвиваат преку сигурна конекција со банката.

Пристапот до нашите услуги се регулира преку меѓусебен писмен договор помеѓу институцијата и корисниците на услугите.
За услугите кои корисниците ги имаат искористено во претходниот месец се издава месечна фактура. Градинката не издава авансни фактури.
За да биде платена било која фактура преку електронски пат, потребно е корисникот да помине неколку чекори, при што треба изрично да ги избере фактурите кои сака да ги плати, како и изрично да ги прифати условите и политиките за да се изврши било какво плаќање.

Во случај кога заради евентуална човечка или техничка грешка, ќе настане погрешно плаќање, уплатувачот треба да нѐ контактира по e-mail или телефон, при што треба изрично да ги наведе датумот и износот на погрешните уплати, а градинката во најкраток ќе изврши поврат на истите на картичка на уплатувачот.

Kontakt

Titull: Institucioni publik komunal kopshti për fëmijë “Mladost” – Tetove

TIN: MK4028979108660

EMB: 4035313

Adresa: rr. “Braka Miladinovi” nr. 1v, 1200 Tetove

Telefon: 044 331 765

Email: [email protected]